اجرای بانک خازنی

_
هدف اصلی و عمده نصب بانک خازنی جبران انرژی راکتیو مصرفی بار الکتریکی است. به دلیل تغییرات میزان انرژی مصرفی در طول زمان لازم است تا میزان راکتیو تزریق شده به وسیله خازن به مدار نیز تغییر کند. در غیر این صورت دو حالت پیش می‌آید.
۱) توان راکتیو کمتری نسبت به آنچه مورد نیاز است به مدار تزریق می‌شود، که باعث جبران‌سازی ناقص توان راکتیو مصرفی بار می‌شود. به ناچار کمبود توان راکتیو از طریق شبکه تامین می‌شود که هزینه‌ها و جریمه‌های مصرف راکتیو را در برخواهد داشت.
۲) توان راکتیو بیشتری نسبت به آنچه مورد نیاز است به مدار تزریق می‌شود که اضافه ولتاژ را به همراه خواهد داشت.
IMG_20151123_142737

اجرای بانک خازنی

در طراحی بانک‌های خازنی سه موضوع زیر مد نظر کارشناسان شرکت هوایار کنترل قرار می‌گیرند:

۱) محاسبه ظرفیت مورد نیاز خازن

۲)‌ تعیین ظرفیت پله اول و آرایش پله‌ها

۳) گزینش تجهیزات بانک خازنی

بعد از طراحی و محاسبه ظرفیت خازنی و تایید آن توسط کارفرما، تهیه قطعات از برندهای با کیفیت و مورد قبول کارفرما انجام می‌گردد و بعد از آن عملیات ساخت آغاز می‌گردد. تمامی مراحل طراحی و ساخت طبق استاندارد صورت می گیرد و حضور کارفرما در تمامی مراحل باعث افتخار می‌باشد.

خدمات صنعتی و مانیتورینگ

_

        مشتریان ما

_