نصب و راه‌اندازی سنسورها و ادوات ابزار دقیق

_
تیم اجرایی شرکت هوایار کنترل بعد از تعریف پروژه و تهیه نقشههای اجرایی و تهیه تجهیزات مورد نیاز، اقدام به جانمایی و نصب ادوات ابزار دقیق و تجهیزات مربوطه می‌نماید.
004

سنسورها و ادوات ابزار دقیق

انجام عملیات کالیبراسیون دستگاه‌های ابزاردقیق، شیرهای کنترل و شیرهای ایمنی، ساخت و نصب ساپورت‌های دستگاه‌های ابزاردقیق، نصب سینی‌ها ، نردبان‌های کابل و کاندویت‌های ابزاردقیق، ساخت و نصب Hook–Upهای ابزاردقیق، نصب دستگاه‌های ابزاردقیق، انجام لوله‌کشی هوا و سایر لوله کشی‌ها و نصب تیوب‌های مربوط به سیستم‌های ابزاردقیق، نصب دستگاه‌های آنالایزر نصب Junction Box‌ها و کابل‌های ابزاردقیق و نصب سیستم‌های اتصال زمین مربوط به دستگاه‌هایی ابزاردقیق، انجام عملیات پیش راه‌اندازی (Loop Check) سیستم‌های ابزاردقیق و تهیه مدارک As Built از جمله فعالیت‌های این شرکت در زمینه ابزاردقیق می‌باشد.

خدمات صنعتی و مانیتورینگ

_

        مشتریان ما

_