مشاوره و مهندسی بخش ابزار دقیق

_

تیم مهندسی ابزاردقیق شرکت هوایار کنترل پس از بررسی دقیق اطلاعات پروسسی، P&ID و سایر مدارک اولیه پروژه و با برقراری ارتباط مداوم و موثر با سازندگان معتبر تجهیزات ابزاردقیق اروپایی و آسیایی، اقدام به ارائه خدمات مشاوره‌ای و تهیه مدارک فنی می‌نماید

مهندسی-ابزاردقیق-آریا-کنترل-پیشرو

مشاوره و مهندسی بخش ابزار دقیق

خدمات مشاوره‌ای و تهیه مدارک فنی این شرکت شامل موارد زیر می‌باشد :

  1. تهیه مدارک خرید از قبیل MR، SPEC، DATA SHEET و …. طبق استانداردهای موجود
  2. تهیه نقشه های ابزاردقیقی از قبیل LAYOUT، DIAGRAM و….. طبق استانداردهای موجود
  3. ارائه پیشنهاد فنی متناسب با شرایط و محدودیت های پروژه از برندهای معتبر دنیا
  4. سایزینگ انواع فلومیترها و ولوهای صنعتی به درخواست مشتری

      خدمات مهندسی

_

        مشتریان ما

_